• Služba Luke
 • Služba Železničkog transporta
 • Služba Drumskog i unutrašnjeg transporta i
 • Služba za održavanje vozila

Vodni transport

Pristanište i plovni kanal nalaze se u neposrednoj blizini Beograda na 1152,3 km reke Dunav. Pristanište je bazenskog tipa, dužine 1800 m i širine 80-450 m. Kompleks pristaništa povezuje: reku Dunav, železničku prugu sa ranžirnom stanicom (železnicom Srbije) i drumskom međunarodnom saobraćajnicom E-70.
Luka poseduje:

 • Pristanište
 • Zid kejski
 • 3 (tri) krana sa opremom za hvatanje i prenošenje tereta
 • Transporter (trakasti) za istovar krečnjaka
 • Dozer za krečnjak
 • Rampa za utovar/istovar

Pristanište i kejski zid predstavljaju najtvrđu gaznu obalu u zemlji za istovar teških tereta od 400t. Dizalice-kranovi: Proizvođač Cereti Tarfani – Italija. Svaki kran podiže teret do 5 tona. Opremu za hvatanje rinfuznog tereta predstavljaju grajferi nosivosti do 2,5t.

Železnički transport

Železnički transport vrši manevarski rad na industrijskim kolosecima “HIP-Azotare” i “HIP-Petrohemije”, poslužuje utovarno – istovarna mesta i vrši razmenu bruta – tehničku primopredaju kola sa Železnicom Srbije. Tehnički i kadrovski smo osposobljeni za pružanje manevarskog rada trećim licima.

Železnički transport poseduje:

 • 15,2 km pruge
 • 5 (pet) lokomotiva
 • 1 (jednu) kolsku vagu
 • 1 (jednu) radionicu za lokomotive – depo

Matična stanica je stanica Pančevo-Varoš, a razmena bruta – primopredaja kola sa Železnicom Srbije vrši se na ranžirnoj stanici “HIP Azotare”.

Drumski – unutrašnji transport

Drumski-unutrašnji transport služi kao servis radnim jedinicama u kompaniji.

Unutrašnji transport obradi oko 800.000 tona sirovina/đubriva kroz:

 • utovar sirovina za proizvodnju NPK
 • otpremu finalnog đubriva NPK
 • otpremu karbamida
 • utovar krečnjaka na KAN-u
 • otpremu KAN-a.

Drumski transport sa putničkim vozilima služi za potrebe rada komercijalnog sektora (prodaja, nabavka); dežurno vozilo služi za potrebe intervencija po nalogu dežurnog fabrike (dežura 24 časa); kamioni služe za potrebe dovoženja rezervnih delova, ulja-maziva, za službu nabavke; traktori služe za potrebe unutrašnjeg transporta i opsluživanje prodavnice maloprodaje unutar fabrike; viljuškari rade za potrebe rada cele fabrike, gde god ima potrebe za njihovim angažovanjem; kolske vage vrše sva merenja gotovih proizvoda koji izlaze iz fabrike drumskim putem, takođe i sva merenja sirovina ili repromaterijala koji dolaze u fabriku drumskim putem.

Drumski-unutrašnji transport poseduje:

 • 9 (devet) utovarivača
 • 2 (dva) bagera
 • 1 (jedan) buldožer
 • 3 (tri) putnička vozila
 • 1 (jedan) kombi
 • 3 (tri) kamiona

 

 

Luka

Luka

Luka