LIKOM je Služba u ” HIP–Azotara” d.o.o. Pančevo, sa tridesetogodišnjim iskustvom na rešavanju problema opreme i materijala u hemijskoj, petrohemijskoj, naftnoj i energetskoj industriji. Laboratorija je akreditovana za ispitivanje prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2006, akreditacioni broj: ATS br.01-210 za sledeće metode ispitivanja sa i bez razaranja i ispitivanja korozije i zaštite:

ISPITIVANJA METODAMA SA I BEZ RAZARANJA, KOROZIJE I ZAŠTITE

 • vizuelno ispitivanje
 • ispitivanje penetrantima
 • ispitivanje magnetnim česticama
 • ispitivanje ultrazvukom homogenosti materijala
 • ispitivanje nepropusnosti vakuumom / pritiskom
 • ispitivanje tvrdoće
 • ispitivanje brzine opšte korozije, gravimetrijski
 • ispitivanje sadržaja ferita u austenitnoj strukturi materijala
 • ispitivanje kvaliteta zaštite premazima, merenjem debljine premaza
 • ispitivanje kvaliteta zaštite oblogama, merenjem debljine obloge
 • ispitivanje čvrstoće pritiskom stabilnih posuda, pneumo / hidro test

Pored navedenih akreditovanih metoda ispitivanja u Službi LIKOM, vršmo izradu i nadzor pri izvođenju:

 • tehnologije hemijskog čišćenja, pasiviranja i konzerviranja opreme i materijala
 • tehnologije antikorozione zaštite premazima i oblogama
 • tehnologije zavarivanja materijala
 • ispitivanje korozivnosti sredine, korozione postojanosti materijala, mehanizma korozionog razaranja i mogućnosti zaštite
 • snimanje anodne polarizacione krive
 • ispitivanje korozivnosti tečnih naftnih gasova
 • ispitivanje meteoroloških uslova (temperature i relativne vlage vazduha) pri izvođenju zaštite premazima ili oblogama
 • termografsko ispitivanje nivoa i rasporeda temperatura i određivanje izotermnih nivoa
 • ispitivanje stanja procesne opreme metodama bez razaranja; lokacija, tip i dubina oštećenja, raspored i debljina depozita

Prema potrebi naručioca posla, pre ispitivanja opreme i materijala, izrađuju se programi ispitivanja, a na osnovu rezultata ispitivanja rade se: izveštaji, komentari, mišljenja, programi sanacije, elaborati, studije.., (uzroci stanja, zaključci, preporuke za rešenje problema, prognoza funkcionalnosti – veka trajanja …).

 

INFORMACIJE: Laboratorija za ispitivanje kvaliteta opreme i materijala – LIKOM

  +381 13 30 81 66, +381 63 301 470

  +381 13 347 057

  branka.osljanac@hip-azotara.rs