Od uslužnih delatnosti bavimo se:

  • kontrolom kvaliteta i kvantiteta proizvoda i njihovog uticaja na životnu sredinu
  • kontrolom kvaliteta opreme
  • inspekcijskim poslovima i prijemnom kontrolom
  • korozivnim ispitivanjem i zaštitom materijala kao i
  • transportnim uslugama

Sa sopstvenom tehnologijom i stručnim kadrom vršimo rafinaciju i regeneraciju plemenitih metala (platine, paladijum i rodijuma).