REACH skraćenica je izvornog naziva “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical” a podrazumijeva postupke registracije, procene, autorizacije (odobravanja) i ograničavanja upotrebe hemikaljia.

REACH je uredba Europske unije EC 1907/2006 koja je stupila na snagu juna 2007. godine, kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati hemikalije, a uz istovremeno povećanje konkurentnosti hemijske industrije unutar Europske unije..

U načelu, REACH se odnosi na sve hemikalije, ne samo one koje se primenjuju u industrijskim procesima nego i one koje koristimo u svakodnevnom životu, kao što su proizvodi za čišćenje, boje , proizvodi poput odeće, namještaja i električnih uređaja.
REACH pred kompanije postavlja potrebu dokazivanja. Da bi bile usklađene s uredbom, kompanije moraju ustanoviti i ovladati rizicima vezanim za hemikalije koje proizvode i daju na tržište Europske unije. Kompanije moraju dokazati agenciji ECHA kako se proizvod može sigurno koristiti i, a korisnicima navesti mere upravljanja rizikom.

Ako se rizicima ne može upravljati, nadležna tela mogu ograničiti upotrebu proizvoda na različite načine. Većinu opasnih hemikalija i treba zamieniti onima koje su manje opasne.
REACH određuje postupke za prikupljanje i procenu podataka o svojstvima hemikalija i opasnostima koje mogu predstavljati.

ECHA prima i procenjuje usklađenost pojedinačnih registracija, a zemlje članice Europske unije procenjuju odabrane supstance kako bi uklonile sumnje s obzirom na brigu za ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Nadležna tela agencije ECHA procenjuju može li se upravljati rizikom koji supstance predstavljaju.

Nadležni organi mogu zabraniti opasne supsrtance ako uz njih povezan rizik nije moguće kontrolisati. Takođe, nadležni organi mogu ograničiti upotrebu neke supstance ili proizvoda i zahtevati prethodnu autorizaciju.

Sve supstance koje se proizvode ili uvoze u Evropsku Uniju u količini većoj od jedne tone godišnje moraju biti registrovane kod Evropske agencije za hemikalije (ECHA) do određenog vremenskog roka, što zavisi od količine hemikalija.

Ova obaveza se formalno ne odnosi na proizvođače/ izvoznike van Evropske unije, ali se odnosi na njihove evropske kupce koji bi morali, svaki pojedinačno, da izrvrše registraciju. Da bi se to izbeglo, ustanovljen je pravni oblik Jedinog zastupnika (Only Representative) koji pred Evropskom agencijom za hemikalije predstavlja proizvođača van Evropske Unije.

REACH registracija supstanci