VRSTA I TIP

 • Vrsta i tip: Neorgansko, prosto, čvrsto, azotno đubrivo
 • Naziv u okviru tipa: Stabilizovani amonijum nitrat – SAN

Hranljive materije: Azot (N) 33% / -0,6%; (16,5% N-NO3 nitratni i 16,5% N-NH4 amonijačni azot)


PREPORUČENE KOLIČINE, VREME I NAČIN PRIMENE

Biljne vrste i tip zemljišta: Za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtevima biljaka i fizičko-hemijskim osobinama zemljišta.

Količina primene: od 100 do 400 kg/ha, u zavisnosti od ukupnih potreba za potpunu ishranu useva.

Vreme primene: Prvenstveno za prihranjivanje od 100-400 kg/ha, osnovno đubrenje u količini od 50-100 kg/ha, predsetveno i startno đubrenje u količini od 100-400 kg/ha.

 

Pšenica Količina kg/ha: 120-160
Kukuruz Količina kg/ha: 150-220
Šećerna repa Količina kg/ha: 160-200
Suncokret Količina kg/ha: 80-120
Voće Količina kg/ha: 245-370
Krompir Količina kg/ha: 160-330

Način primene: Preko zemljišta, ravnomerno rasturanjem po celoj površini ili lokalno (u redove i trake pored redova ili stabla, bez ili sa plitkom inkorporacijom u zemljište).

Mogućnost nepovoljnog delovanja: U predloženim količinama i predloženom načinu primene ne mogu se ispoljiti nepovoljna dejstva na tretirane biljke. Međutim,višegodišnja primena ovog, fiziološki kiselog đubriva na zemljištima kisele reakcije i slabe pufernosti, može prouzrokovati smanjenje pH vrednosti zemljišta (preporučujemo da se na svakih 100 kg SAN-a dodaje oko 60 kg CaCO3 ).

Način pakovanja i skladištenja: Đubrivo se pakuje PE i PP vreće. Zbog higroskopnosti i eksplozivnosti skladišti se i čuva u suvim skladišnim prostorijama zaštićeno od izvora toplote, vlage i atmosferalija u naslagama do 2 metra visine, ne duže od 3 meseca. Maksimalna dozvoljena količina uskladištenja je 5000 tona. Maksimalna širina sloga vreća 6,2metra. AN je opasna materija Klase 5.1-oksidirajuće materije, UN broj 2067. Poštovati poseban Pravilnik za ovu vrstu đubriva.

 

Proizvod SAN

 

FIZIČKE OSOBINE ĐUBRIVA

 • Izgled: Granule, belo žućkaste boje, bez mirisa
 • Rastvorljivost: NH4NO3 visoko rastvorljivo, CaCO3 srednje rastvorljivo, higroskopan
 • Sadržaj vlage: max 1%
 • Granulometrijski sastav:
  • Granule od 0,5 – 5,0mm …min 92%
  • Granule ispod 0,5mm i iznad 5mm …max 8%
 • Zapreminska masa: 0,9 – 1g / cm3