VRSTA I TIP

 • Vrsta i tip: Neorgansko, prosto, čvrsto, azotno đubrivo
 • Naziv u okviru tipa: Kalcijum amonijum nitrat – KAN

Hranljive materije: Azot (N) 25% / -0,8%; (12,5% N-NO3 nitratni i 12,5% N-NH4 amonijačni azot)


Visok sadržaj lakopristupačnog azota u skoro identičnom amonijačno-nitratnom obliku omogućava brzo snabdevanje (i ishranu) biljaka ovim osnovnim makroelementom.

Krečnjak sadrži kalcijum, sekundarni hranivi element i povoljno utiče na osobine zemljišta, naročito kiselih. KAN je fiziološki neutralno đubrivo. Može se mešati sa svim fosfornim i kalijumovim đubrivima. Naročito povoljno deluje na sadržaj belančevina u žitaricama, čime povećava njihovu hranivu vrednost.

PREPORUČENE KOLIČINE, VREME I NAČIN PRIMENE

Biljne vrste i tip zemljišta: Za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtevima biljaka i fizičko-hemijskim osobinama zemljišta.

Količina primene: od 100 do 500 kg/ha, u zavisnosti od ukupnih potreba za potpunu ishranu useva.

Vreme primene: Prvenstveno za prihranjivanje (od 100-500 kg/ha)

Na zemljištima težeg mehaničkog sastava može se primeniti i za:

 • osnovno đubrenje u količini od 50-100kg/ha ili
 • predsetveno i startno đubrenje u količini od 100-500kg/ha

 

Pšenica Količina kg/ha: 150-200
Kukuruz Količina kg/ha: 180-260
Šećerna repa Količina kg/ha: 200-250
Suncokret Količina kg/ha: 100-150
Voće Količina kg/ha: 300-450
Krompir Količina kg/ha: 200-400

Način primene: Preko zemljišta, ravnomerno rasturanjem po celoj površini ili lokalno (u redove i trake pored redova ili stabla, bez ili sa plitkom inkorporacijom u zemljište).

Broj tretiranja u toku godine: 1-3 puta preko zemljišta.

Mogućnost nepovoljnog delovanja: U predloženim količinama i predloženom načinu primene ne mogu se ispoljiti nepovoljna dejstva na tretirane biljke.

Način pakovanja i skladištenja: Đubrivo se pakuje u PE i PP vreće, skladišti i čuva u suvim skladišnim prostorijama zaštićenim od izvora toplote, vlage i atmosferalija u naslagama do 2 metra visine.

 

KAN 25% N

 

FIZIČKE OSOBINE ĐUBRIVA

 • Izgled: Granule, belo žute boje, bez mirisa
 • Rastvorljivost: NH4NO3 visoko rastvorljivo, CaCO3 srednje rastvorljivo, higroskopan
 • Sadržaj vlage: max 1%
 • Granulometrijski sastav:
  • Granule od 0,5 – 5,0mm …min 92%
  • Granule ispod 0,5mm i iznad 5mm …max 8%
 • Zapreminska masa: 0,9 – 1g / cm3