Proizvod

U pogonu “Energetika” proizvodimo destilovanu vodu sledećih fizičko hemijskih osobina:

 • Ph – vrednost 5,5 – 7,5
 • Elektroprovodnost u µS/cm 0,5 – 1,0
 • Tvrdoća u °dH 0,00
 • Sadržaj silicijum dioksida (kao SiO2) u mg/L 0,02
 • Sadržaj hlorida u mg/L <0,1

Destilovana voda koristi se:

 • u laboratorijama
 • za kozmetičke preparate
 • za rastvore
 • u sistemima za hlađenje motora
 • za akumulatore
 • za hlađenje mašina za preradu plastike
 • za pegle na paru
 • za ultra čistu vodu
 • za bidestilovanu vodu i drugo.