Proizvod

AMONIJAČNA VODA (NH4OH), TEHNIČKA, 25%, 27% NH3


OSOBINE

Amonijačna voda ili amonijum hidroksid je rastvor amonijaka u vodi sa vrlo visokim naponom pare amonijaka,što amonijačnoj vodi daje karakterističan oštar miris amonijaka.To je bezbojna,alkalna tečnost.

Uobičajeno se prodaje kao 25 % rastvor NH3 sa 20,5% azota, kao i 27% rastvor NH3 sa 22,2% azota.

Amonijum hidroskid intenzivno napada obojene metale, posebno bakar i bakarne legure. Pri dodiru sa kožom stvara crvenilo i opekotine, nadražujuće deluje na sluzokožu organa za disanje, izaziva suzenje i povrede očiju.

MDK u atmosferi je 35 mg/m3.

UPOTREBA

Amonijum hidroksid se najviše koristi u hemijskoj industriji kao sirovina za proizvodnju amonijumovih soli.

U industriji veštačkog đubriva koristi se i kao sirovina i kao veštačko đubrivo.

Koristi se i u tekstilnoj,prehrambenoj, industriji hartije i farmaceutskoj industriji.