Obaveštenje

Pravna lica

Pravna lica koja naše proizvode žele da kupe direktno u HIP AZOTARI PANČEVO, potrebno je da pribave sledeću dokumentaciju:

  • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV- dodela PIB broja
  • Obrazac o identifikaciji preduzeća (svi podaci o preduzeću)
  • Karton deponovanih potpisa
  • Popunjen Zahtev za kupovinu proizvoda “HIP AZOTARE” Pančevo

Pakovanje

Mineralna đubriva iz našeg proizvodnog programa upakovana su u PE vreće od 50/1kg, PE vreće na paletama 50/1 i 25/1 i džambo vreće 500/1 kg.

Isporuka

Isporuka se vrši FCO AZOTARA, utovareno u prevozno sredstvo kupca.

Način plaćanja

Plaćanje je avansno.

Popusti

Za avansno plaćanje i plaćanje do 30 dana, uz obezbeđenu bankarsku garanciju, odobrava se rabat.

Za kupovinu van sezone, u zavisnosti od kupljene količine, odobravamo popust.

Pravna lica

 

Kontakt

Zoran Parađina

Rukovodilac Službe prodaje

  +381 13 308 044; +381 13 308 046

  +381 13 308 320

  zoran.paradjina@hip-azotara.rs

 

Milimir Slijepčević

Poslovnica domaće prodaje

  +381 13 308 056; +381 13 308 049

  milimir.slijepcevic@hip-azotara.rs

 

Slobodan Momčilović

Poslovnica za tečne komponente

  +381 13 308 054; +381 13 308 048

  slobodan.momcilovic@hip-azotara.rs

 

Vinka Šijaković

Poslovnica za izvoz u BIH, Hrvatsku, Makedoniju, Crnu Goru i Kosmet

  +381 13 308 057; +381 13 308 457

  vinka.sijakovic@hip-azotara.rs

 

Jugoslav Bujić

Poslovnica za izvoz u istočnu Evropu; Rumuniju, Bugarsku, Grčku i Italiju

  +381 13 308 057; +381 13 308 457

  jugoslav.bujic@hip-azotara.rs