PROJEKAT «ČISTIJA PROIZVODNJA»

«HIP-AZOTARA» u saradnji sa Centorm za Čistiju proizvodnju Srbije i lokalnom samoupravom organizovala je uvođenje preventivne strategije zaštite životne sredine na procesima i proizvodima u cilju smanjenja negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu.

Čistija proizvodnja u proizvodnim procesima uključuje racionalniju upotrebu sirovina, vode i energije, zamenu opasnih sirovina sa ekološki prihvatljivijim i smanjenje količina i toksičnosti emisija i otpadaka u vodu, vazduh i zemljište.

Na proizvodima je strategija usmerena na smanjivanje svih negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu u toku celog životnog ciklusa proizvoda, od dobijanja sirovina do konačnog odlaganja dotrajalih proizvoda.

Čistija proizvodnja zahteva uvođenje know-how-a, poboljšanja u tehnologiji i promene kako u organizaciji preduzeća tako i u menadžmentu.

Preuzmite sertifikat čistija proizvodnja

PROJEKAT «iNTeg-Risk»

iNTeg-Risk (Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology related Risks)

«HIP-AZOTARA» u saradnji sa Naftnom industrijom Srbije i HIP-Petrohemijom učestvuje u projektu « iNTeg-Risk » koji finansira Evropska Unija. Projekat obuhvata vodeće industrije EU i čuvene institucije za istraživanje i razvoj.

Zašto je iNTeg-Risk bitan za „HIP-AZOTARA“-u?

  • Primena iNTeg-Risk-a omogućeno je praćenje direktnih rizika i procena rizika
  • Prevencija nesreća i rano otkrivanje opasnosti
  • Mogućnost bezbedonosnih izveštaja
  • Razrada scenarija za potpuni obim primene i poređenje odgovarajućih bezbedonosnih izveštaja kako bi se osiguralo da se mogući domino efekti tretiraju dosledno
  • Identifikacija „uticajne oblasti“ u Južnoj Industrijskoj zoni Pančeva
  • Identifikacija industrijskih i transportnih aktivnosti koje uključuju opasne materije i definišu značajne izvore rizika.