VISOK NIVO SPREMNOSTI ZA ODBRANU OD SVIH POTENCIJALNIH TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NESREĆA U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI PANČEVA

 

U « HIP-AZOTARI » Pančevo, 26. aprila 2017. godine, izvedena je terenska HBRN vežba sa zadatkom da ukaže na nivo aktuelne osposobljenosti, kao i na mogućnost daljeg unapređivanja sistema rukovođenja Gradskog štaba za vanredne sizuacije u otklanjanju posledica hemijskog udesa, odnosno da ukaže na nivo dostignute funkcionalnosti i usklađenosti sistema odbrane na lokalnom i nacionalnom nivou prilikom prvog reagovanja na eventualne hemijske, biološke, radiološke i nuklearne pretnje.

Organizatori ove vežbe bili su Sektor za vanredne situacije i Nacionalni trening centar za vanredne situacije Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku u saradnji sa Odeljenjem za odbranu i vanredne situacije Gradske uprave Grada Pančeva.

U vežbi su aktivno učestvovali pripadnici industrijskih vatrogasnih jedinica « HIP-Azotare Pančevo », « HIP-Petrohemije Pančevo », NIS Rafinerije nafte Pančevo,Vatrogasno-spasilačkog bataljona Pančevo i Vatrogasno – spasilačke brigade Beograd.

 

 

Unutar fabričkog kruga « HIP-AZOTARE » simuliran je nekontrolisani izliv oko dve tone amonijaka iz hipotetički oštećenog cevovoda i oko jedne tone amonijaka prilikom punjenja vagon-cisterne usled ( oponašanog ) proboja dihtunga na tzv. mehaničkoj utovarnoj ruci.

 

 

Prema proceni stručne javnosti, svi učesnici vežbe pokazali su veliku veštinu u rukovanju savremenom opremom za odgovor na hemijske udese, kao i visok stepen koordinacije i međusobne komunikacije.

« Vežba je pokazala », ocenio je Branko Božanić, koordinator za bezbednost u « HIP-AZOTARI » Pančevo, « da « HIP-AZOTARA » i ostali operateri, kao i sam grad Pančevo, sarađuju na visokom nivou, te da su u svakom momentu spremni da uspešno odgovore na sve eventualne akcidente ».