Posle niza godina uspešne prakse u preduzeću, mala grupa visokostručnih entuzijasta i njihovih saradnika od kojih je sačinjena Služba kontrole kvaliteta opreme i materijala u “HIP-Azotari”, krunisala je svoje dugogodišnje pregnuće sertifikatom koji dodeljuje Akreditaciono telo Srbije (ATS).

Dodeljivanjem ovog sertifikata potvrđeno je da Laboratorija kontrole kvaliteta opreme i materijala “HIP-Azotare” d.o.o. zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 : 2006, što je čini kompetentnom za obavljanje poslova ispitivanja opreme i materijala metodama bez razaranja.