20

miliona tona min. đubriva

13

miliona tona KAN-a

5

miliona tona UREE

3

miliona tona NPK

Da li ste zainteresovani za naše proizvode ili usluge?

Proizvodni program