20

miliona tona min. đubriva

13

miliona tona KAN-a

5

miliona tona UREE

3

miliona tona NPK

Materijal za sednicu Skupštine članova društva 27.06.2017.

Proizvodni program